Obchodní právo

Aktuální články zaměřené na obchodní právo, majetkoprávní postavení podnikatelů a související legislativu. Přinášejí přehled o otázkách obchodního práva od renomovaných odborníků.

Zřízení evidence vyloučených osob a nová pravidla pro výkon funkce ve společnosti

Zřízení evidence vyloučených osob a nová pravidla pro výkon funkce ve společnosti

Pokud působíte jako člen voleného orgánu obchodní korporace (jednatel, člen představenstva, člen správní rady), určitě by Vaší pozornosti neměla uniknout novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která nabyla účinnosti 1. července 2023.

Novela autorského zákona: Co se mění pro autory, vydavatele a uživatele?
Licenční smlouva

Novela autorského zákona: Co se mění pro autory, vydavatele a uživatele?

S účinností od 5. ledna 2023 došlo k novelizaci zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). Tato novela autorského zákona přináší zejména zlepšení postavení vydavatelů tiskových publikací, zavádí doplňkové online služby vysílatele a přináší úpravu licencí.

Podnik z pohledu soutěžního práva
Statutární orgán, pracovněprávní vztah, společnost, zaměstnanec.

Podnik z pohledu soutěžního práva

Tento článek přináší krátké resumé nad pojmem podnik v intencích soutěžního práva. Je nutné si uvědomit, že pojetí podniku jako hospodářské jednotky v rámci soutěžního práva se liší od chápání podniku širokou veřejností, čemuž odpovídá vymezení obchodního závodu.[1] Dále se článek zaměří na srovnání pojmů podnik a soutěžitel, který je stěžejním pojmem českého soutěžního práva.

Kolektiv autorů
Český soutěžní úřad hrozí přísnými postihy proti dohodám mezi zaměstnavateli

Český soutěžní úřad hrozí přísnými postihy proti dohodám mezi zaměstnavateli

Na konci května 2023 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) varoval před dohodami mezi zaměstnavateli týkajícími se nepřetahování zaměstnanců a fixace odměn. ÚOHS se na tyto dohody hodlá nyní intenzivně zaměřovat a v případě, že shledá porušení soutěžního práva, může zapojeným zaměstnavatelům uložit vysoké pokuty. Je proto vhodné prověřit aktuální HR praxi a zaměřit se na eliminaci případných rizik.

Kolektiv autorů
Registr smluv: Nástroj, kterým můžete kontrolovat veřejnou správu
Smlouvy, právní dokumenty

Registr smluv: Nástroj, kterým můžete kontrolovat veřejnou správu

Chtěli byste se více zajímat o to, jak s veřejnými prostředky nakládá vaše obec, kraj nebo třeba Česká televize? Nedá vám spát otázka, kolik stál nový chodník ve vaší ulici a chtěli byste nahlédnout do uzavřené smlouvy? Od roku 2016 stačí navštívit webové stránky a vyplnit pouze pár údajů. Tento článek vám napoví, jak na to.

Jednatelé, zbystřete aneb co dát do smlouvy o výkonu funkce

Jednatelé, zbystřete aneb co dát do smlouvy o výkonu funkce

Úprava vztahu mezi jednatelem a společností s ručením omezeným není nic složitého. Přesto se ale v „jednatelských“ smlouvách stále častěji objevují podivná, více či méně kreativní ustanovení, nebo (a to je ještě horší) žádná smlouva neexistuje. Obojí je špatně. V tomto článku se tedy podíváme na to, co je to smlouva o výkonu funkce a proč se vyplatí ji mít.