autorská práva

ČlánkyOstatníMezinárodní a evropské právoLenka Brunclíková14.10.2020

Odkazy na autorská díla na internetových stránkách

Internet se stal běžnou součástí našich životů. Toto virtuální prostředí má však svá specifika oproti světu reálnému, a proto se pro právo stává částo výzvou, jak toto prostředí korigovat, aby mohlo stále plnit svůj účel a být širokým prostorem pro svobodu projevu a informací, ale zároveň jak účinně nastavit určité mantinely, aby příliš nezasahovalo do práv druhých. Jednou z oblastí práva, na kterou má internet nemalý vliv, je právo autorské.
ČlánkyOstatníJUDr. Josef Donát, LL.M.Mgr. Ing Pavel HejlMgr. David Sláma11.08.2020

Užívání ochranných známek ve videohrách ve světle aktuální judikatury

Soud v New Yorku nedávno rozhodl, že užívání vozidel Humvee výrobce AMG ve hrách společnosti Activision není porušením práv duševního vlastnictví a spadá pod první dodatek ústavy USA. Pro přístup herních studií k licencování obsahu to může znamenat podstatnou změnu.
ČlánkyObchodní právoJUDr. David Karabec13.04.2020

Brexit a práva k duševnímu vlastnictví

Spojené království a EU ratifikovaly Dohodu o vystoupení, která umožnila Spojenému království opustit EU dne 31. ledna 2020 a začít přechodné období (od 1. února 2020 do 31. prosince 2020). Během této doby budou právní předpisy EU nadále fungovat stejně jako ve Spojeném království. Systém duševního vlastnictví (IP) bude pokračovat až do 31. prosince 2020.
ČlánkyMezinárodní a evropské právoPrávo ITMgr. Petr Otevřel05.02.2020

Prodej použitých e-knih a rozsudek Soudního dvora EU

Před více než šesti lety jsem se v článku „Je možné prodávat „použité“ e-knihy?“ zabýval problematikou prodeje „použitých“ e-knih a vycházel jsem při tom z německé judikatury. Nyní se při výkladu dané otázky můžeme opřít o rozsudek Soudního dvora EU (SDEU), které je závazné i pro soudy jednotlivých členských zemí EU, které musí při rozhodování stejné právní otázky aplikovat principy unijního práva způsobem, jakým je interpretoval SDEU.
JudikaturaObchodní právoÚstavní soud09.06.2019

Z pouhé existence provozuschopného televizoru v restauraci ještě nelze bez dalšího dovozovat, že musí dojít k uzavření smlouvy s kolektivním správcem, resp. že dochází k bezdůvodnému obohacování

Z pouhé existence provozuschopného televizoru v restauraci ještě nelze bez dalšího dovozovat, že musí dojít k uzavření smlouvy s kolektivním správcem, resp. že dochází k bezdůvodnému obohacování, řekl Ústavní soud.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři