obchodní závod

ČlánkyPracovní právoObchodní právoJUDr. Ladislav Jouza06.10.2020

Pracovněprávní nároky a povinnosti při prodeji nebo pachtu podniku (firmy)

Letos do konce května došlo v České republice k 27 fúzím, velkým akvizicím a prodejům firem. Jejich celkový objem činil v přepočtu 118,2 miliardy korun. Současná ekonomická situace “nahrává” silnějším firmám k účelným investicím: mají vhodné podmínky ke koupi nebo pachtu podniků, které nejsou v dobré ekonomické situaci.
ČlánkyObchodní právoMgr. Zdeněk Hustákprof. JUDr. Karel Marek, CSc.25.06.2015

Koupě obchodního závodu - k některým předpokladům uplatnění práv z vadného plnění

Rekodifikace přinesla řadu změn větších či menších, rov­něž v případě koupě obchodního závodu[1] (dříve podniku) došlo k přepracování této materie. Koupě závodu je zpravidla záležitostí komplexní, neboť závod představuje složi­tý organizovaný systém mající celou řadu složek[2] s různý­mi kvalitativními a kvantitativními vlastnostmi.
ČlánkyObčanské právoRekodifikaceMgr. Jana Doušová20.10.2014

Komentář k NOZ: § 33 - Souhlas k výdělečné činnosti

(1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. (2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem. (3) Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři