poskozeny

ČlánkyTrestní právoMgr. Denisa Linhartová07.01.2021

Právo poškozených na náhradu nákladů trestního řízení při podmíněném zastavení trestního stíhání pachatele

I. senát Ústavního soudu ve svém nálezu ze dne 29. 9. 2020 (sp. zn. I. ÚS 825/2020) dospěl k závěru, že poškozený v trestním řízení má právo na náhradu nákladů vzniklých přibráním zmocněnce i v případě, kdy trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno dle § 307 TŘ.
JudikaturaÚstavní právoTrestní právoÚstavní soud09.04.2019

Zvláštní povaha a proměnnost tzv. trestných činů z nenávisti ukládá soudům povinnost posoudit povahu každého z takových útoků i z perspektivy jeho potenciálních konkrétních obětí a prostředí (sociální sítě), ve kterém jsou páchány

Trestný čin projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, spáchaný na veřejném facebookovém profilu osoby, jejíž práva mají být potlačena, může zakládat u této osoby nemajetkovou újmu a může v trestním řízení vystupovat jako poškozená.
ČlánkyObčanské právoMgr. Jan Pořízek13.03.2018

Kdy právo na náhradu nemajetkové újmy nezaniká smrtí poškozeného či povinného

Bývalo takřka notorietou, že smrtí poškozeného zaniká jeho právo na náhradu nemajetkové újmy a jeho dědicové se tohoto práva domáhat nemohou. Obdobně zanikala i povinnost k poskytnutí náhrady nemajetkové újmy smrtí toho, kdo svým protiprávním jednáním tuto újmu způsobil. Již to však neplatí bez výjimky a poškozený může zániku svého práva i odpovídající povinnosti škůdce v některých situacích sám svým aktivním jednáním předejít.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři