právo stavby

ČlánkyObčanské právoJUDr. Pavel OžďanTereza Žůrková17.09.2020

Právo stavby vs. liniové stavby

Typickým principem soukromého práva je zásada superficies solo cedit, obvykle překládaná jako povrch ustupuje půdě neboli stavba je součástí pozemku. Superficiální zásada se objevuje poprvé již v římském právu a v současné době je zakotvena ve většině právních řádů moderních států. Do českého práva byla znovu zavedena s účinností od 1. 1. 2014 novým občanským zákoníkem.
ČlánkyObčanské právoMgr. Pavel Petr, Ph.D., LL.M.29.05.2019

Právo stavby

Na rozdíl od koncepce zákona o právu stavby z roku 1912 přináší nový občanský zákoník změnu v podobě rozšíření subjektů, které smí právo stavby ke svým pozemkům zřídit. Tím by měla odpadnout překážka, která značně limitovala jeho širší rozšíření. Právo stavby asi nebude příliš frekventovaným institutem evidovaným ve veřejných seznamech, ale jeho existence rozšíří paletu možností pro řešení obsahově totožných životních situací.
ČlánkyObčanské právoPetr Lupač30.10.2016

Našel znovuzavedený institut práva stavby využití v praxi nebo bude jako řada jiných ležet ladem?

S účinností Občanského zákoníku byla do českého právního řádu opět zavedena zásada „superficies solo cedit“ neboli „povrch ustupuje půdě“. Spolu s ní byl po více než 50 letech obnoven také institut práva stavby. Po téměř třech letech od jeho znovuzavedení je načase si přiblížit, zda tento institut v praxi našel uplatnění.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři