promlčení

ČlánkySprávní právoMgr. Karolína Adámková03.05.2020

Ústavní soud k zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Ústavní soud zrušil část přechodného ustanovení (§ 112 odst. 2 věta první) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Odpovědnost za přestupky spáchané před účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dosud pravomocně nerozhodnuté, tedy i nadále zaniká po dvou letech v souladu s předchozí právní úpravou zákona o přestupcích.
ČlánkyObčanské právoJUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M.02.03.2020

Problematika běhu promlčecích lhůt

Promlčení určitého práva představuje právní následek vyvolaný marným uplynutím promlčecí lhůty, během níž bylo možné předmětné právo vymáhat před příslušnými orgány – především pak před soudem – a která uplynula, aniž by bylo subjektivní právo realizováno. Promlčením subjektivní právo jako takové nezaniká, zaniká však jeho vymahatelnost donucovací mocí státu – zejména soudní cestou.
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři