Jak vypadal pátý kongres Právní prostor 2015 očima moderátora?

Vrcholí okurková sezona, notoričtí stěžovatelé na počasí se konečně dočkali příjemných čtyřicítek ve stínu, klienti i soudci užívají zasloužené dovolené, a tak mi konečně zbyl čas, abych dopsal svou retrospektivu za 5. ročníkem odborného kongresu Právní prostor 2015. Tento kongres se konal v závěru dubna v hotelu Jezerka pod podtitulem „(Ne)možné podoby práva“.

advokát, evropský usazený advokát ve Vídni, Bulinský & Vávra advokátní kancelář, s.r.o.
Foto: Shutterstock

Moje ohlédnutí není (velmi překvapivě) prvním zveřejněným ohlédnutím za kongresem, neboť již 24. dubna 2015 (tedy pouhý den po skončení kongresu) bylo na webu Právního prostoru zveřejněno podrobné ohlédnutí Lenky Chalupské a Kláry Švandelíkové (na tento Rückblick odkazuji nejen z důvodu, že mne autorky složily poklonu, což jím tímto vracím i s úroky, poplatky a dalším příslušenstvím), následně dne 13. května 2015 předvedla svůj autorský um JUDr. Ing. Petra Gříbková (čímž potvrdila, že nebyla oceněním Podnikový právník roku 2015 dekorována náhodou), a konečně i v Bulettinu Advokacie byl kongres zanalyzován perem PhDr. Ivany Cihlářové.  

Toto ohlédnutí přichází (ryzí náhodou) v okamžiku, kdy byly na webu Právní prostor zveřejněny všechny příspěvky z kongresu, takže se již nemusím do podrobností jednotlivými příspěvky zabývat a mohu na ně s klidem odkázat.

V upoutávce na konferenci jsem byl označen za svěží vítr napínající plachty konference. O to jsem se skutečně snažil a snad se mi to i částečně povedlo. Možná i proto si mne moje rodina dodnes pod tímto přízviskem dobírá.

Být podruhé moderátorem takto významné akce, prošpikované zajímavými tématy, Superstars mezi přednášejícími, řadou diskutujících a na program náročných účastníků, doplněných letos i bývalou ministryní spravedlnosti (a slíbenou účastí současného ministra spravedlnosti), je ještě odpovědnějším úkolem než poprvé. Nezklamat, neklesnout pod laťku minulého ročníku, dovést loď kongresu do bezpečného přístavu, to vše byla slova, která mi před konferencí letěla hlavou. Proto jsem vzal přípravu na kongres dostatečně vážně, jel se podívat na profesionálního moderátora Ondřeje Brzobohatého na Právníka roku 2014, abych od něj okoukal nějaké ty moderátorské finesy (zatím tedy vyjma klavírních a pěveckých kreací), vybavil se celou sportovní taškou odborné i humorné literatury (včetně pěkné brožurky „Ftákoviny 3“ od mého kamaráda JUDr. Josefa Mužíka, předsedy OS v Břeclavi), pročetl anotace na příspěvky, rozhovory s přednášejícími, příspěvky a prezentace doručené autory před i v průběhu kongresu (zde musím potvrdit stále trvající fakt, že moderátor někdy slyší prezentaci až současně s publikem a je tedy pro něj výzvou tento příspěvek uvést tak, aby se trefil do toho, o čem bude skutečně autor mluvit) a vyrazil na Seč.

Dobře vychlazeným aperitivem kongresu byl trestně-právní blok, v rámci kterého vystoupila „trestařská esa“ JUDr. Libor Vávra, JUDr. Pavel Zeman, doc. JUDr. Tomáš Gřivna, prof. JUDr. Helena Válková a prof. JUDr. Pavel Šámal. S JUDr. Vávrou jsme si letos poprvé nezaměnili visačky, takže k oboustranné spokojenosti já zůstal moderátorem a Dr. Vávra prezentoval svoje téma týkající se soustavy trestních soudů a její možné reformy zrušením okresních soudů. Na toto téma navázal svým tématem JUDr. Zeman, který hovořil o novém zákonu o státním zastupitelství a změnách, které přináší (např. zrušení vrchních státních zastupitelství, kritizované zavedení specializovaného státního zastupitelství atd.). Doc. Gřivna a prof. Šámal se věnovali rekodifikaci trestního řádu, kdy prvně jmenovaný se zaměřil na jeho základní zásady a druhý jmenovaný, předseda NS ČR, se zabýval i konkrétními novými instituty trestního procesu. Prof. Válková poukázala na přeplněnost českých věznic a nedostatečné využívání alternativních trestů českými soudy. Podle aktuálních zpráv z portálu Ministerstva spravedlnosti ČR o elektronickém „kroužkování“ se zdá, že se blýská na lepší časy.

Další blok bylo možné označit jako pracovně-energeticko-cestovněprávní, neboli umně slepený pelmel. Na úvod mišmaše jsme si zapískali na píšťalku společně s JUDr. Jakubem Morávkem a zahráli si hru na policajty (zaměstnance) a zloděje (zaměstnavatele) v oblasti pracovního práva. Již před kongresem jsem věděl, že „Bdělým patří práva“, ale příspěvek JUDr. Nataši Randlové mne (a zřejmě nejen mne) doslova zarazil do pohodlného křesílka. Pochopit, že při změně dodavatele služeb dochází k automatickému přechodu zaměstnanců od původního dodavatele na nového dodavatele, a že na to dokonce existuje i evropská judikatura, nebylo úplně snadné. Tento příspěvek zcela vystihl podtitul konference. Jako hojivý balzám po tomto šoku zapůsobil pohádkový příběh JUDr. Rostislava Košťála o souboji dobra a zla na půdě energetického zákona, Okcidentu a Orientu, doprovázený jako vždy filozofickými úvahami, trefnými obrázky a motty, se kterého bylo možné si učinit závěr, že zákonodárce – plastický lékař – (téměř) vždy vítězí. JUDr. René Petráš tento blok uzavřel pojednáním o právu cestovního ruchu, na které jsem si vzpomněl, když mne a moji milovanou manželku zařadili při check-in na letišti v Římě na tzv. stand-by-list s odůvodněním, že letecké společnosti prodali více letenek, než kolik je míst na palubě.

Do letadla jsme se nakonec šťastně dostali, k rozvodu nedošlo, a proto nyní mohu s klidem postoupit k dalšímu bloku kongresu, ve kterém se přednášející doc. JUDr. Milana Hrušáková a doc. JUDr. Michaela Zuklínová věnovali právě rozvodové problematice. První jmenovaná hovořila o nové hmotně-právní úpravě v občanském zákoníku a novém procesním předpisu, upravujícím řízení o rozvod manželství, tj. zákonu o zvláštních řízeních soudních. Od druhé řečnice jsme si pak vyslechli příspěvek o majetkových aspektech spojených s rozvodem manželství. Tento blok vkusně zakončila PhDr. Lenka Holá, která hovořila o prosazování mediace v české praxi, velmi často pak právě v praxi rodinně-právní.

Vsadím se s každým z účastníků o láhev dobrého francouzského vína, že v mé nové knize je vše o kybernetické kriminalitě,“ takto uvedl a po informacemi nabitém průběhu prakticky i ukončil svůj příspěvek z úseku kybernetického práva prof. Ing. Vladimír Smejkal, mávaje při tom účastníkům právě onou novou knihou. Jaký je aktuální stav sázek nevím, nicméně prezentace znalce z tohoto speciálního oboru (obsahující suverénně nejvíce stránek) byla přínosným zpestřením kongresu. Odbornou část prvního dne uzavřel JUDr. Petr Meduna, který kritickým způsobem poukázal na stále existující napnelismus mezi judikaturou NS ČR a ÚS ČR např. v otázkách holého vlastnictví, vymezení účelových komunikací apod.

Jelikož avizovaný příjezd ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána se z důvodu zasedání vlády nekonal, přesunuli se účastníci (po patřičném zkrášlení dam i pánů) na společenský večer, provázený opět bohatým rautem i tombolou (s jejímž výsledkem jsem byl letos nadmíru spokojený), předáním studentských cen nejkreativnějším studentům tentokrát veskrze mužského pohlaví, vystoupením moderního cirkusu, tancem a jiskřivými diskuzemi, nejen o legislativních záměrech Ministerstva spravedlnosti ČR (avizované téma JUDr. Pelikána) do pozdních hodin.

Diskuze společenského večera byly dokonce tak poutavé, že jsem v soutěži o co nejrychlejší vyklizení pokoje málem nestihl první vystoupení druhého dne od JUDr. Roberta Nerudy o soutěžním právu, konkrétně o jeho (nesnadném) soukromoprávním vymáhání. Po této prezentaci následoval občanskoprávní blok, prezentovaný třemi pravými pedagogy, JUDr. Filipem Melzerem, JUDr. Petrem Téglem a JUDr. Petrem Čechem. Že se jedná o kvalitní pedagogy, jsem samozřejmě věděl, JUDr. Melzer mi to ale lehce připomněl svým požadavkem na tabuli (vedle po celou dobu konference promítaného a orientaci účastníků v přednášené materii značně zjednodušujícího systému Codexis i jednotlivých prezentací). Na donesenou tabuli následně oba olomoučtí kantoři odborně čmárali jednotlivé (někdy i velmi překvapivé) situace společného jmění a jeho možné (někdy i nemožné) vazby na každého z manželů, a tyto náčrtky výstižně glosovali. Zástupce pražské právnické fakulty JUDr. Čech hovořil o dnešním klidu před zítřejší bouří zejména v zákoně o obchodních korporacích tak přesvědčivě, že si všichni účastníci konference s jistotou pořídí – minimálně do doby nejbližší novelizace  deštník nebo pláštěnku a dobré holínky.

Před posledním blokem vystoupila prof. JUDr. Hana Marková a seznámila nás s novinkami v oblasti daní.

Velmi vkusně zvoleným digestivem kongresu je již tradičně vystoupení vrcholných představitelů justice, kterou letos reprezentovali JUDr. Roman Fiala, JUDr. Josef Baxa a Mgr. Daniela Zemanová. JUDr. Fiala kriticky pohlédl na (ne)fungování justice a nešvary stálého měnění civilních procesních předpisů, JUDr. Baxa vystoupil se svým dle svých slov oblíbeným „cirkusovým číslem“ ohledně stále chybějící Nejvyšší rady soudnictví a celý kongres uzavřela výčtem cílů a priorit soudcovské unie její nová prezidentka.

Při odjezdu z konference svým spolehlivým japonským vozem jsem si vzpomněl na někdejší reklamní slogan této značky, který si dovolím parafrázovat takto: „Nic není nemožné, Olé, právo české“.

 


Kongres Právní prostor 2015

Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 se v Seči u Chrudimi konal již 5. ročník odborného kongresu Právní prostor. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Více informací o kongresu naleznete na http://www.kongrespravniprostor.cz/   

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články